Архив для категории: Новые поступления

photofacefun_com_1531913370

Предисловие к 2-му тому

В настоящем томе представлены мемуары доктора технических наук профессора Родченко Владимира Викторовича.

Родченко В.В. родился 18 ноября 1946 года в деревне Огородники Копыльского района Минской области.

В 1970 году окончил Московский авиационный институт имени Серго Орджоникидзе.

С 1970 года по настоящее время работает в МАИ, где прошел путь от инженера до профессора и первого заместителя декана Аэрокосмического факультета.

С 1970 по 1980 год работал инженером, конструктором и старшим научным сотрудником на кафедре 601 «Проекти­рование летательных аппаратов» МАИ, где в 1976 году защитил диссертацию на соискание научной степени кандидата технических наук.

С 1981 по 2005 год он избирался ассистентом, доцентом и профессором кафедры 605 «Обеспечение и испытания летательных аппаратов» МАИ.

В 1991 году защитил диссертацию на соискание научной степени доктора технических наук, в 1994 году ему присвоено ученое звание профессора.

С 2005 года по настоящее время является заместителем заведующего кафедрой 610 «Управление эксплуатацией v ракетно-космическими системами» МАИ, начавшей первой в России подготовку гражданских специалистов в области эксплуатации ракетно-космической техники.

Родченко В.В. известный ученый в области создания и эксплуатации летательных аппаратов. Проведенные им исследования процессов взаимодействия реактивных аппаратов с грунтом внесли заметный вклад в теорию реактивных двигателей и механики сплошной среды. Его работами открыто новое направление применения ракетной техники, в частности, решена сложная научная проблема моделирования процесса образования скважин с помощью реактивных аппаратов, созданы методические основы проектирования грунтовых реактивных аппаратов различного назначения. На этой теоретической базе разработаны и прошли опытную отработку несколько типов грунтовых реактивных аппаратов, что позволило подтвердить правильность основных теоретических положений и приобрести опыт эксплуатации таких аппаратов в полевых условиях. Среди его учеников несколько кандидатов наук. Он автор свыше 150 научных, учебно-методических работ, среди которых несколько учебных пособий, монографий и учебников.

 

 

 

thumbnail of cimkavichy

thumbnail of Краеведческие-новинки-и-новые-поступления-книг

Чарняўскі, М.М. На плошчы памяці маёй: вершы, паэмы, балады

Чарняўскі, М.М. На плошчы памяці маёй: вершы, паэмы, балады / Мікола Чарняўскі. – Мінск : выдавецтва «Чатыры чвэрці», 2014. – 130 с.- (Дзеці вайны).

cw3
«Трэба, каб нашчадкі ведалі, якой цаной здабыта Перамога, каму абавязаны мы шчаслівай магчымасцю жыць і працаваць, здзяйсняць свае мары…» – гаворыць аўтар гэтай кнігі, вядомы паэт Мікола Чарняўскі. Гэтым пачуццём прасякнуты радкі твораў, што ўвайшлі ў яго новую кнігу.

cw3_2

Камейша, К.В. Курганны звон: вершы, балады і паэма

Камейша, К.В. Курганны звон: вершы, балады і паэма / Казімір Камейша. – Мінск : выдавецтва «Чатыры чвэрці», 2014. – 142 с. – (Дзеці вайны).


cw2
Казімір Камейша належыць да пакалення паэтаў, што нарадзіліся ў Вялікую Айчынную вайну. Іх яшчэ і сёння, праз дзесяткі гадоў пасля тых страшных падзей, называюць дзецьмі вайны. А ў літаратуру кожны прыйшоў са сваёй тэмай, сваімі вобразамі і героямі. І ў творчасці кожнага арганічна ўплецены суровы голас вайны. Рэхам далёкіх памятных і гераічных падзей прасякнуты і творы К. Камейшы, якія аўтар прапануе чытачу ў кнізе «Курганны звон».

cw2_2

Галіноўская, Н.В. Няма даравання: вершы і паэма

Галіноўская, Н.В. Няма даравання: вершы і паэма / Ніна Галіноўская. – Мінск : выдавецтва «Чатыры чвэрці», 2014. – 66 с. – (Дзеці вайны).cw1

У новую кнігу лаўрэата Літаратурнай прэміі імя Я. Маўра вядомай паэтэсы Ніны Галіноўскай увайшлі вершы і паэмы «Пра дзяўчынку Галінку», прысвечаныя падзеям Вялікай Айчыннай вайны. Паэма носіць аўтабіяграфічны характар. Тыя пакуты, што напаткалі Галінку пад час вайны, аўтар апісвае жывой беларускай мовай, ярка і запамінальна. Кніга прасякнута філасофскім роздумам пра падзеі ваеннага ліхалецця. У творах Ніны Галіноўскай няма слова «патрыятызм», але гэтае пачуццё – у яе душы, у самой атмасферы яе твораў. Любіць родную Беларусь і берагчы яе гісторыю – заклікае кожная старонка кнігі.
cw1_2

Паўлаў, С.Я. Тэрапія смехам : сатыра і гумар

Паўлаў, С.Я. Тэрапія смехам : сатыра і гумар / Савелій Паўлаў. – Мінск 6 выдавецтва “Чатыры чвэрці”, 2014. – 170 с. – (Несур’ёзна пра сур’ёзнае).

umor0003

Успаміны, роздум, меркаванні, ацэнкі, асабістая прысутнасць – складнікі любых прамінулых і бягучых грамадскіх працэсаў, жыццёвых з’яў. Заўважанае пісьменнікам, перажытае ім самім кладзецца на паперу і, сягаючы праз межы памяці, становіцца аб’ектам ці то лёгкага гумару, ці то з’едлівай сатыры, праўда, калі-нікалі і горыччу няспраўджанных надзей.
Праг эта і сведчаць сатырычныя апавяданні, памфлеты,фельетоны, гумарэскі, байкі, жарты беларускага пісьменніка Савелія Паўлава, кніга якая адкрывае серыю «Несур’ёзна пра сур’ёзае».
Адрасуецца шырокаму колу чытачоў з пачуццём гумару.

Фоменкова, И.В. Смех для всех : рассказы

Фоменкова, И.В. Смех для всех : рассказы / Ирина Фоменкова. – Минск : издательство «Четыре четверти», 2014. – 96 с.- (Несерьезно о серьезном).

umor0001
Книга Ирины Фоменковой включает ее новые юмористические рассказы. Автор то с доброжелательной улыбкой, то с оттенком иронии говорит об обычных проявлениях жизни, призывая читателя не терять чувство юмора в любой, даже самой нестандартной, ситуации.
Герои ее произведений – люди, которые живут рядом с нами. Через испытания судьбы каждый из них проходит по-своему, но всегда – с достоинством.
В книге есть место и лирике, и философии, и интриге.

Ткачев, В.Ю. На все село один мужик : рассказы

Ткачев, В.Ю. На все село один мужик : рассказы / Василь Ткачев. – Минск : Четыре четверти, 2015. – 200 с.- (Несерьезное о серьезном).

umor0002
В новую книгу известного белорусского писателя и драматурга Василия Ткачева вошли его лучшие рассказы. Они – о тех, кого в народе называют чудиками и без кого, считает автор, не такой интересной была бы наша жизнь. Герои писателя – простые люди, все они несут в себе свет доброты и верности родной белорусской земле.
Кто-то из критиков назвал Василия Ткачева мастером сюжета, в чем нетрудно убедиться, прочитав эту книгу.

Сущее дается Богом, или «Отче наш» майора Михайлова: сборник рассказов

3_3

Азаров, В. Сущее дается Богом, или «Отче наш» майора Михайлова: сборник рассказов / В.А. Азаров. – Москва: Смирение, 2015. -592 с.

Предлагаемая книга – сборник рассказов кандидата политических наук, заслуженного боевого офицера, прошедшего горнило нескольких современных войн. Его рассказы-воспоминания автобиографичны и объединены общей темой: «Неверующих на войне не бывает». Все сюжеты основаны на реальных событиях из жизни автора. И только первый рассказ под названием «Иисусова молитва» посвящен случаю из фронтовой жизни отца-офицера Великой Отечественной войны.